Zapytania ofertowe

Right Hello Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, otrzymała pożyczkę na realizację projektu innowacyjnego „Innowacyjne produkty i usługi RightHello” od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie realizowany przez spółkę w latach 2017-2018.

Na niniejszej podstronie Zapytania ofertowe będą publikowane zapytania ofertowe dotyczące zakupu usług oraz wartości niematerialnych i prawnych dot. ww. projektu.

Zapytanie ofertowe nr referencyjny: 1/2017

Zapytanie ofertowe dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych w postaci algorytmów pozyskiwania nowych źródeł danych oraz zwiększających procent znalezionych automatycznie adresów e-mail. Graniczna data składania ofert.: 9 czerwca 2017 r. do godz. 15:00

Pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr referencyjny: 2/2017

Zapytanie ofertowe dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych w postaci nowej aplikacji webowej umożliwiającej zarządzanie kontem i danymi użytkowników korzystających z usług RightHello. Graniczna data składania ofert.: 20 czerwca 2017 r. do godz. 15:00

Pobierz plik

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego o numerze referencyjnym 1/2017

Zapytanie ofertowe o numerze referencyjnym 1/2017 dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych w postaci algorytmów pozyskiwania nowych źródeł danych oraz zwiększających procent znalezionych automatycznie adresów e-mail został rozstrzygnięty i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MCS Studios Łukasz Kwiatkowski (adres Śliczna 5A/1, 50-566 Wrocław). Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr referencyjny: 3/2017

Zapytanie ofertowe dot. zakupu usług marketingowo-doradczych.

Graniczna data składania ofert.: 4 lipca 2017 r. do godz. 15:00.
Pobierz plik

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego o numerze referencyjnym 2/2017

Zapytanie ofertowe o numerze referencyjnym 2/2017 dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych w postaci nowej aplikacji webowej umożliwiającej zarządzanie kontem i danymi użytkowników korzystających z usług RightHello zostało rozstrzygnięte i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MCS Studios Łukasz Kwiatkowski (adres Śliczna 5A/1, 50-566 Wrocław). Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Pobierz plik