Studium przypadku SW Research

Klient

Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research to lider badań online w Polsce. Firma jest właścicielem jednego z największych paneli badawczych – swpanel.pl oraz serwisu Ankieteo.pl, narzędzia umożliwiającego realizację badań typu CAWI, CAPI, CATI, CASI i mystery shopper. To ostatnie stwarza nowe możliwości zadawania pytań oraz szybkie uzyskiwanie wyników w modelu Mixed Mode. SW Research poza realizacją badań ilościowych i jakościowych oferuje profesjonalne usługi analityczne i doradcze.

Wyzwanie

SW Research stało przed wyzwaniem dotarcia do szerokiego grona potencjalnych klientów z określonej branży, którzy mogą być zainteresowani wsparciem w zakresie badań konsumenckich i rynkowych. Największym problemem było namierzenie konkretnych osób decyzyjnych w tych firmach.

Dotarcie do właściwych osób decyzyjnych

open rate

58 %

WSPÓŁCZYNNIK OTWARCIA
response rate

34 %

WSPÓŁCZYNNIK ODPOWIEDZI
positive response rate

21 %

WSPÓŁCZYNNIK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI

Target

Countries

  • Polska

Industries

  • firmy produkcyjne
  • e-commerce
  • branża finansowa

Recipients

  • dyrektorzy marketingu

Rozwiązanie

Cold mailing wydawał się idealnym rozwiązaniem problemu z dotarciem do grona potencjalnych klientów. Cold maile to spersonalizowane wiadomości, które przy właściwym ustawieniu parametrów kampanii, bez problemu docierają do właściwych osób.

Implementacja

Dzięki dobrej komunikacji i regularnym informacjom zwrotnym od klienta przygotowanie oraz sam przebieg kampanii był bezproblemowy. Trzymiesięczna współpraca zaowocowała kilkuset wysłanymi mailami. Targetowaliśmy firmy z branży finansowej, firmy produkcyjne oraz przedsiębiorstwa związane z e-commerce.

Rezultat

Udało nam się dotrzeć do ściśle wybranych osób decyzyjnych, co było największym problemem dla SW Research. Kontaktowaliśmy się głównie z osobami z działów marketingu lub bezpośrednio z właścicielami firm. Blisko 60% naszych wiadomości zostało otwartych, aż 21% uzyskało pozytywną odpowiedź. Przedstawiciele SW Research odbyli kilkadziesiąt konferencji, spotkań i zrealizowali kilka projektów badawczych.

Anna Borek

SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research

„Współpraca polegała na realizacji kampanii cold mailingowej i była bardzo zadowalająca. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu specjalistów pracujących w RightHello założenia projektu zostały zrealizowane w stu procentach. Zdecydowanie polecamy skorzystanie z usług RightHello.”